English

    TAŞIMA ŞEKİLLERİ


  Armatörün belirlediği yükleme ve boşaltma limanlarındaki taşıma şekilleri aşağıda belirtildiği gibi değişim gösterebilir.

1)LINER IN/LINER OUT (LINER TERMS)    : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi ve varış limanındaki boşaltma masrafları navluna dâhildir. Diğer bir anlam ile armatör tarafından karşılanır.

2)LINER IN/FREE OUT (LI/FO)              : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olup, varış limanındaki boşaltma masrafları alıcı tarafından ödenir.

3)FREE IN/LINER OUT (FI/LO)                 : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olmayıp, yükleyici öder, ancak varış limanında boşaltma masrafları navluna dâhildir.

4)FREE IN/FREE OUT (FIOS)                    : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenme masrafları satıcıya ve varış limanındaki konteynerin gemiden boşaltma masrafı alıcıya aittir.

TAŞIMA ÇEŞİTLERİ

  Kombine sevkiyat sağlanabilen konteyner taşımacılığı aşağıda belirtilen çeşitlerde olabilir.

1)PIER/PIER                                            : Limandan Limana,

2)DOOR/PIER                                          : Yükleyici Deposundan, Varış Limanına,

3)PIER/DOOR                                           : Yükleme Limanından, Alıcı Deposuna,

4)DOOR/DOOR                                       : Yükleyici Deposundan, Alıcı Deposuna,

KONTEYNER YÜKLEME TERİMLERİ

  Konteynerin yüklenmesi yükleyici ve alıcı adedine göre aşağıdaki gibi çeşitlendirilir;

1)FCL/FCL (FULL CONTAINER LOAD)

: Bir yükleyici tarafından konteynerin tümünün, bir alıcıya sevk edilmesidir.
2)FCL/LCL (FULL CONTAINER LOAD / LESS THAN A CONTAINER LOAD)

: Bir yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya mal yüklenmesidir.
3)LCL/FCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ FULL CONTAINER LOAD)

: Birden fazla yükleyici tarafından malın aynı konteynerde tek alıcıya yüklenmesidir.
4)LCL/LCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ LESS THAN A CONTAINER LOAD)

: Birden fazla yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya sevk edilmesidir.